Disclaimer

Informatie op de website
Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. MooiHuis Styling sluit daarom iedere aansprakelijkheid uit voor voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. MooiHuis Styling is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of ontlenen van informatie op deze website en informatie indirect voortkomend uit deze website. MooiHuis Styling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in afbeeldingen en teksten.

Intellectueel eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MooiHuis Styling mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving en logo’s, behoren toe aan MooiHuis Styling.

Koppeling naar websites van derden
Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie en voor het gemak van de gebruiker. MooiHuis Styling is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met je (persoons)gegevens. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MooiHuis Styling is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website MooiHuis Styling te creëren. Ook het koppelen van de website MooiHuis Styling aan andere websites, alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.